Dotacja Mój Prąd 3.0
wrz 22

Dotacja Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 r. trwa kolejny, trzeci już nabór wniosków o dofinansowanie w Programie „Mój Prąd”. Jest to kolejna edycja programu, w którym prosumenci mogą uzyskać dofinansowanie do przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Tym razem zamiast gwarantowanej sumy 5 tysięcy złotych będzie można liczyć na dotacje w wysokości 3 tysięcy złotych. Ze składaniem wniosków należy się spieszyć, ponieważ program, podobnie jak w roku poprzednim, nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Dopłatę do własnej instalacji fotowoltaicznej mogą otrzymać osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Moc instalacji musi znajdować się w przedziale od 2 do 10 kW. Dofinansowaniem objęte są zarówno koszty samych komponentów, jak i montaż fotowoltaiki.

Celem rządowego programu „Mój prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dofinansowanie z „Mojego prądu 3.0” będzie można otrzymać na instalacje zakupione od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych kryteriów w Programie „Mój Prąd”:

  1. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
  2. Dofinansowania nie otrzymają instalacje montowane na dachach pokrytych azbestem
  3. Środki są przyznawane jednorazowo dla określonej instalacji. Jeśli ktoś z Państwa posiada 2 odrębne nieruchomości, na których zamierza zainstalować fotowoltaikę może ubiegać się o kolejną dotację.
  4. Moc instalacji musi być obliczona tak, by ilość energii wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci nie przekroczyła 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym – niedopuszczalne jest zatem nadmierne przewymiarowywanie instalacji.
  5. Urządzenia wchodzące w skład instalacji nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2 lata od daty montażu.