3 min

22.05.2024 r.

Turbiny wiatrowe

Małe wiatraki = duże oszczędności!

moja instalacja wiatrowa wiatraki opole

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski, zapowiedział, że najpóźniej w połowie 2024 roku ruszy dofinansowanie do małych przydomowych wiatraków w ramach Programu Mój Prąd 6.0. Taka zmiana otwiera nowe możliwości dla przydomowych elektrowni wykorzystujących energię wiatru.

Wspierając dążenia do samowystarczalności energetycznej domów, program najprawdopodobniej w dalszym ciągu będzie uwzględniał nie tylko fotowoltaikę, ale także magazyny energii, pompy ciepła i inteligentne systemy zarządzania. Dotacje będą kontynuowane w 2024 roku i kolejnych latach, z planowanym zwiększeniem środków finansowych i rozszerzeniem listy projektów dofinansowanych z budżetu państwa i środków unijny​​ch.

5 korzyści z przydomowych wiatraków

  1. Zwiększenie Samowystarczalności Energetycznej: Przydomowe wiatraki pozwalają na produkcję energii elektrycznej także w okresach, gdy panele fotowoltaiczne są mniej efektywne, na przykład zimą. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zimą, kiedy dni są krótsze i słońce świeci słabiej, panele fotowoltaiczne generują mniej energii, podczas gdy zapotrzebowanie na energię, szczególnie do ogrzewania za pomocą pomp ciepła, wzrasta. Wiatraki mogą wtedy wytwarzać dodatkową energię, zwiększając samowystarczalność energetyczną domu i zmniejszając zależność od zewnętrznych źródeł energii.
  2. Oszczędności Finansowe: Instalacja przydomowych wiatraków może przyczynić się do obniżenia rachunków za energię elektryczną. W sytuacji, gdy wiatrak produkuje więcej energii, niż dom aktualnie potrzebuje, nadwyżka energii może być sprzedawana do sieci, co dodatkowo zwiększa oszczędności. W dłuższej perspektywie czasowej, inwestycja w wiatrak może okazać się opłacalna, zapewniając stałe źródło energii przy relatywnie niskich kosztach operacyjnych.
  3. Zwiększenie Niezawodności Dostaw Energii: Połączenie fotowoltaiki i wiatraków przydomowych tworzy system hybrydowy, który jest bardziej niezawodny niż każde z tych rozwiązań z osobna. Wiatraki mogą produkować energię w czasie, gdy panele fotowoltaiczne są mniej efektywne (np. w pochmurne dni lub nocą), co zapewnia ciągłość dostaw energii, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Jest to szczególnie istotne w obszarach, gdzie częste są przerwy w dostawie prądu lub warunki atmosferyczne często uniemożliwiają efektywną pracę paneli fotowoltaicznych.
  4. Przyjazne dla Środowiska: Elektrownie wiatrowe nie emitują dwutlenku węgla ani innych zanieczyszczeń, co przyczynia się do ochrony klimatu.
  5. Zmniejszenie Zależności od Tradycyjnych Źródeł Energii: Elektrownie wiatrowe mogą pomóc w zwiększeniu niezależności energetycznej kraju.