Blank Page Template

Trzecia edycja Programu Mój Prąd startuje już 1 lipca 2021 r. W dalszym ciągu, każdy kto chciałby otrzymać dofinansowanie na własną instalację fotowoltaiczną będzie musiał spełnić kilka warunków. Jakich? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

WŁASNE POTRZEBY

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby.

2-10 KW

Moc instalacji fotowoltaicznej między 2 a 10 kW.

WŁASNE POTRZEBY

koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r.

WŁASNE POTRZEBY

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby.